Hypochlorous Acid (HOCL) là hợp chất oxy hoá mạnh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong vài giây. Do HOCL không mang điện tích, nên dễ dàng thẩm thấu xuyên qua màng tế bào của vi sinh vật. Tại đây sẽ xảy ra quá trình oxy hóa, đồng thời ức chế quá trình đồng hóa của tế bào vi sinh vật, phá hủy enzyme, các protein và tiêu diệt vi sinh vật từ bên trong.

Hình ảnh minh họa cơ chế tác động của Hypochlorous Acid (HOCL) lên tế bào của vi khuẩn